MAKEDONSKO DEVOJCE (MACEDONIAN GIRL)

"Macedonian girl" or "Macedonian maiden" is a single from Jonce Hristovski. It was released and recorded in 1964 in the style of newly composed folk. Jonce Hristovski is the complete author of the song, he wrote the text and the music.
It is one of the most popular Macedonian songs ever written.


 
Makedonsko devojče

Makedonsko devojče
Makedonsko devojče,
kitka šarena,
vo gradina nabrana
dar podarena,

Dali ima n' ovoj beli svet
poubavo devojče od Makedonče?
Nema, nema ne ḱe se rodi
poubavo devojče od Makedonče.

Nema dzvezdi polični
od tvojte oči,
da se noḱe na nebo,
den ḱe razdeni.

Dali ima n' ovoj beli svet
poubavo devojče od Makedonče?
Nema, nema ne ḱe se rodi
poubavo devojče od Makedonče.

Koga kosi raspleti
kako koprina
lična e, i polična,
od samovila.

Dali ima n' ovoj beli svet
poubavo devojče od Makedonče?
Nema, nema ne ḱe se rodi
poubavo devojče od Makedonče.

Koga pesna zapee
slavej natpee,
koga oro zaigra
srce razigra.

Dali ima n' ovoj beli svet
poubavo devojče od Makedonče?
Nema, nema ne ḱe se rodi
poubavo devojče od Makedonče.